Hướng dẫn nạp điểm

(3.000 điểm/1 đề ôn tập; 10.000 điểm/ đề thi thử)

Bước 1: Chọn chức năng nạp điểm.

Bước 2: Chọn mệnh giá cần nạp để lấy QR.

Bước 3: Thực hiện nạp điểm qua mã QR

Bước 4: Chụp lại hình ảnh nạp điểm thành công. 

Bước 5: Gửi xác nhận qua Zalo: 0853.258.789

Bước 6:TK hệ thống được cộng điểm.

Điểm quy đổi 1 đồng = 1 điểm